eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.538

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 459
Nummer: 538


<-Forrige . Indhold . Næste->

538.

13 April 1668.

Udskrivning af en Skat til Vagthold paa Christianshavn.

F. 3. giøre alle witterligt, at wi effter borgemestere oc raads saavelsom borgerskabets i Christianshafn deris underdanigste ansøgning oc begiering naadigst hafuer bevilget oc tillat saa oc etc., at de hereffter oc indtil paa videre naadigste anordning for dend store wagt at holde oc deraf paafølgende besvering oc bekostning maa verre fri oc forskaannet. Oc efftersom alle oc en huer derudj byen boende lige meget derudj ere interesserede, at den almindelig gadefred oc sickerhed om natten fra tiufuerj, raab, vold, mord oc desslige u-dedische gierninger blifuer entholdet oc ophefuet, saa hafue vj iche billigt eragted, at borgerskabet alleene skulle besværgis med dend liden vagt at holde. Thj er voris naadigste villie oc befalling, at alle oc een huer, af huad stand oc vilckor de vere kunde, adel eller u-adel, geistlig eller werdslig, ja endoc alle voris egne kongelige betiente, aldelis ingen undertagen, de som der i byen bygger oc boer, schal tiltencht vere, aarligen at gifue 12 Sk. danske af huer hundrede rixdlr., huussene effter voris sidst udgangne befalling ere taxered forre, huilcke penge borgemestere oc raad af alle oc en huer, sielfeyere oc proprietarijs saavelsom oc de, huilcke for leye udj husse, boede eller kieldere boendes erre, hafuer at lade opkrefue oc indfordre udj tuende terminer, dend halfue part 14 dage for paaske oc dend anden halfue part 14 dage for Michaelis, oc deraf holde sex døgtige oc vergagtige personner, som under borgemester oc raads direction oc opsiufn schal stande oc alle veigne gaderne derudj byen om natten at igiennemgaa, ald u-lempe oc skade paa gaderne saavelsom i huussene at styre oc afverge. Oc ville vj samme personer udj voris beskyttelse hermed hafue tagit, saaledes at om nogen sig imoed dennem, naar de i saa maade paa vagt i voris oc byens forretning omkring gaae, modtvilligen opsetter oc forulemper oc fanger derudofuer skade, da vere bemelte vagt derfore i alle maader angerløs. Hvoreffter alle oc en huer vedkommende sig underdanigst hafuer at rette oc for schade at tage vare, Gifuet etc. Hafniæ dend 13 aprilis, anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 165-66.

VI s.459

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 20:00:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top