eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.531

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 456-457
Nummer: 531


<-Forrige . Indhold . Næste->

531.

30 Marts 1668.

Skøde paa Grunde paa Slotsholmen.

Hugo Lytzou.

F. 3. skøder Hugo Lützou til Bachendorf, vor mand, tienner oc befallingsmand paa vort slot Anderskouf, oc hans arfuinger effterskrefne støcke jord oc pladz, liggendes paa Slodzholmen hersammesteds, streckendes sig i alne oc maal som følger, nemlig dend side imod voris elschelige kiere søns printz Christians ridestald langs dend nye gade, som der imellem anleggis schal, 106 1/4 alne, jtem udj breden imod slotted 28 alne, men til canalen 30 alne bred, huilchen brede dog ickun 20 alne tilbage langs dend nye gade schal continuere. Huilchen forschrefne pladz, jord, grund oc eyendomb, efftersom dend nu forfunden oc afstucken er, forskrefne Hugo Lützou oc hans arfuinger, saaledes som forskrefuit staar, maa oc schulle hafue, niude, bruge oc beholde for frj evindelig eyendomb. Doeg schal forskrefne Hugo Lützou forpligt vere, for sin anpart gaderne at lade forferdige oc broelege oc dennem siden ved magt oc lige holde, som det sig bør, paa sin egen bekostning. Derforuden maa oc forskrefne Hugo Lützou eller hans arfuinger icke biuge nogen biugning ud paa gaden indtil rendesteenen, mens huem i saa maade vil hafue schuur udi biugninger eller svibuur for sit huus, hand schal dermed vige ind paa sin egen grund, saa at gaden, som er ordineret, beholder sin brede u-behindret. Dissligeste schal bemelte Hugo Lützou vere pligtig, paa samme pladz oc grund inden trej aars forløb at lade biuge oc opsette goed kiøbstedbiugning oc dend siden ved lige holde, som det sig bør, effter dee naadigste anordninger, byen til beste allereede giort er eller hereffter giøris schulle, under pladssens fortabelsse. Thj forbiude vj alle oc en huer, i huo som heldst de erre

VI s.456

eller vere kunde, forskrefne Hugo Lützou herimoed etc. Hafniæ dend 30 martij anno 1668.

F. 3. skøder Friderich von Arnstorf til Ofuergaard, voris bestalter oberst ofuer voris lifguardie, oc hans arfuinger effterschrefne støche jord oc pladz, liggendes paa Slodzholmen hersammesteds, streckendes sig i alne oc maal som følger, nemblig lengden imoed voris oberschiencks, os elschelige Helmut Otto von Winterfelds, pladz 114 alne, jtem i breden imoed slotted imellem begge pladzer 32 1/2 alne, mens imoed dend ny canal imellem atterbemelte begge pladtzer udj breden 60 3/4 alne. Huilcken etc. Hafniæ d. 30 martij 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 157-58.

VI s.457

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 19:30:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top