eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.517

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 445
Nummer: 517


<-Forrige . Indhold . Næste->

517.

12 Feb. 1668.

Kun Borgerne maa bage og brygge for Garnisonen.

Kiøbenhafn.

F. 3tius giøre alle witterligt, at wij udj henseende til borgerschabet her udj woris residentz stad Kiøbenhafn deris imod os befunden troe tienneste, saa oc woris til dennem særdelis hafuende kongelig naade oc bewaagenhed naadigst hafuer for got anseet at forbyde, saasom wij oc hermed strengeligen oc alworligen forbiude, at ingen her udj staden eller Christianshafn, were sig af huad condition oc stand de were kand, uden borgerschabet aleene sig hereffter schal understaae eller tilfordriste, for nogen af de her udj guarnisonen liggende inquarterede eller til fortificationen oc festningen at forferdige udschrefne soldater enten at bagge eller brygge, langt mindre sligt fra landet eller andenstedz til forprang hid at indføris oc forhandlis, medens saadan næring hoes voris eedsorne skatteborgere hersammestedz aleene at forbliffue. Dog schal præsident, borgemestere oc raad tilforpligt were, saadan anstalt at giøre oc derhoes flittig indseende haffue, at bemelte soldater oc andre kiøbende oc selgende med saa gode wahre, vecht och maal for saa billig een priis begegnis, at ingen sig med billighed deraf schal hafue at besuærge. Thj forbiude wij etc. Hafniæ dend 12 februarii anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 118-19.

VI s.445

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 21:10:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top