eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.506

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 439
Nummer: 506


<-Forrige . Indhold . Næste->

506.

9 Jan. 1668.

En Vejrmølle i den ny Stad maa blive staaende.

Jens Pedersen, møller.

F. 3. Giøre alle witterligt, at efftersom dend veyermølle, afgangne Hans Oelsen møller haffde ved voris cantzelers os elschelige Peder Reetzis hauffge imoed st. Annæ broe, er for nogen tiid siden formedelst voldens anretning dersammesteds paa dend voris pladtz och sted, som dend nu staar, forandret och hensatt, daa haffver vi, effter forschreffne Hans Oelsens efftermands Jens Pedersen, møllers, herom vnderdanigst ansøgning och begiæring, naadigst bevilget och tillat, saa oc etc., at bemelte weyermølle maa bliffve bestaaendis paa dend pladtz, som dend nu staar och opsat er, indtil woris tiænistis fornødenhed det anderledis fordrer och vdkreffver. Forbiudendis alle och een hver, dis imidlertiid derimod etc. Haffniæ d. 9 janvarij 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 23-24.

VI s.439

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 19:47:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top