eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.505

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 438-439
Nummer: 505


<-Forrige . Indhold . Næste->

505.

7 Jan. 1668.

Privilegium til Oprettelse af et Værtshus udenfor Vesterport.

Peder Hansøn Corsør.

F. 3. Giøre alle witterligt, at wi effter vnderdanigst ansøgning och begiæring naadigst haffuer beuilget och tillat, saa och hermed beuilge och tillade, at Peder Hansen Corsør, jndvohner her i wor residentz stad Kiøbenhaffn, maa paa it hannem tilhørende venge her for staden vden for Westerport, strax ved Pesthuusett med dend eene ende beliggende, lade opbygge huuse med værelser, cammere

VI s.438

och staldromme, som til it kroe och giestehuus for de weyfarendis och reigsendis kand vorde beqvem, och der udj alle och een hver, som did ankommer och det begiærendis vorder, med fornøden logement och vnderholding forsiune. Dog schal samme kroug och giestehuus schichelig och tilbørligen holdis och de weyfarendis for billig kiøb, paa hvis de til nødtørfft behøffuer, vel accommoderis. Herhoes er hannem och saa effter vnderdanigst ansøgning och begiæring naadigst beuilget, at hand vbehindret her aff staden maa lade vdføre hvis giødning, som hand paa hans til samme huus tilliggende venge behøffuer. Forbydendis etc. Haffniæ d. 7 janvarij anno 1668.

Sæl. Reg. XXVII. 16-17.

VI s.439

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 5 19:42:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top