eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.495

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 428-429
Nummer: 495


<-Forrige . Indhold . Næste->

495.

27 Avg. 1667.

Fortegnelse skal optages over Beboerne i Nyboder.

Admiralitetet.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom det haffuer behaget Gud allermegtigste, oss med Engelland fred igien at forleene, oc wj dog en wiss antal af søefarne folck vdi aarlig tieniste nødwendig behøffuer, som vj gjerne saa, vdj woris egne dertil bygte huusse

VI s.428

sambtlige knude logeris, thi er woris etc., at i straxen offuer bemelte huusse, oc huis dervdj findes, en rigtig jnventarium lader forfatte, saa oc wed nafn specificerer, huem nu dervdj boer, saawellsom huor mange i it huert huus (ved numer anteignet) boe oc logeris kunde, oc det allerforderligste vdj en kort oc rigtig extract till oss indleffuerer. I haffuer oc sambtlig en rigtig designation at indgiffue, huad materialier nødwendig till woris folchis og flodis vnderholding behøffuis oc ey nu vdj forraad findes, huis annamelse saawellsom vdgiffuelse med sambtlige eders ordre oc widenschab, saa at regenschab for saa wjt bør af huis, som till en oc anden vdgiffuis, kand giøres. I schulle oc stedse, førend i nogen kost eller andre ruller vnderschriffuer, holde rigtig munstring oc da saadanne saawellsom alt andet till woris tieniste paa Holmen eller wed floden (som wj will collegialiter schall foretagis) af eder sambtlige vnderschriffues. Etc. Hafniæ 27 augusti 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 236-37.

VI s.429

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 20:07:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top