eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.481

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 424
Nummer: 481


<-Forrige . Indhold . Næste->

481.

16 Juli 1667.

En ny Skat udskrives til Befæstningen.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom till dend begyndte høynødwendige fortification at forferdige endnu meere penge behøffuis, da, paa det bemelte høyest nyttig werck vden forsømmelse kunde fortsettis, er woris etc., at forvden dend forige af husene till bemelte fortification vdgifne grundschatt j endnu ydermeere en procento af huer der i staden liggende huus effter dend sedwaanlige derpaa giorde taxt oc matrickel lader fordre oc oppebære oc dennem, som vdj leye waaningen boer, tillholder endnu en termin saa som tillforne at betale oc erlegge. Oc haffuer j dend anordning med største flid at giøre, at bemelte penge till 1 septembris nu førstkommende kand vfeilbarligen wære indsamblet oc vdj beredschab. Huoreffter etc. Croneborg 16 julij 1667.

Sæl. Tegn. XXXVIII. 181.

VI s.424

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:41:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top