eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.451

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 415-416
Nummer: 451


<-Forrige . Indhold . Næste->

451.

8 Sept. 1666.

Om Syn paa Kastellet.

H. Hans Schack, h. Axel Vrup oc Friederich von Alefeld, commendant.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Woris etc. er, at j vden forhaling forføyer eder till woris castel Friederichshafn oc der nøye oc med største fljid grandscher oc besigtiger huis bygning, huusse oc vaaninger dervdi giort er, saa oc werckene, festningen oc fortificationen j sig sielf med dets tillhørende. Oc paa det j dette dis bedre oc føyeligere forrette kunde, haffuer j med eder at tage woris bygmester, mester Albertus Matthiassen, sampt tuende af de beste muurmestere oc tømmermend her af byen saa well som oc saa woris elschelige kiere søns, printz Christians, jngenieur ..... Krüger; oc naar j saaledis alting paa det nøyeste haffuer grandschet oc besig-

VI s.415

tiget, da haffuer j oss om dets beschaffenhed fuldkommeligen oc vdførligen eders vnderdanigste relation at giøre, huad nyt j eracter, oss elschelige Henrich Rüse etc. effter sine med oss oprettede contracters indhold oc formelding at haffue forferdiget, oc huad j formeener, hannem icke endnu effter samme sin forpligt at haffue fuldbragt oc effterkommit. Etc. Hafniæ 8 septembris 1666.

Sæl. Tegn. XXXVII. 580-81.

VI s.416

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 31 21:18:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top