eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.436

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 411
Nummer: 436


<-Forrige . Indhold . Næste->

436.

14 Nov. 1665.

Magistraten maa handle med Erkebiskop Svane om det til ham pantsatte Gods i Roskilde Amt.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj tillforne naadigst haffuer bewillget, at j paa staden oc magistratens wegne maa indløsse huis jordegods, som fra Roschild ambt kunde were forpanted, oc det siden tillige med det andet, som beholden war oc wj till bemelte Kiøbenhafns stad oc des magistrat naadigst foræret haffuer, till ewindelig eyendomb at maa beholde, effter woris derpaa vdgiffne brefs wjdere indhold, oc wj nu kommer j erfaring, at oss elschelige, h. oc h. d. Hans Suane etc. en deel af bemelte ambts jordegods vdi pant haffuer, som hand eder will sig till eyendomb afhandle, till huilcket at indløsse j ey nu midler schall wjde, da effterdj wj effter bemelte erckebispens vnderdanigste angiffuende naadigst fornemmer, at j formedelst saadan beschaffenhed tillbøyelig er, med hannem at handle, ere wj naadigst tillfreds med huis, som j saa maader imellem eder forhandlet worder om bemelte till erckebispen i Roschild ambt pandtsatte gods. Dereffter etc. Hafniæ 14 novembris 1665.

Sæl. Tegn. XXXVII. 387-88.

VI s.411

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 30 18:46:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top