eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.434

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 410
Nummer: 434


<-Forrige . Indhold . Næste->

434.

15 Avg. 1665.

Om Johan Braems Gave til S. Petri Kirke.

Anders Nielsen Bøgwad, toldschriffuer j Helsingør.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom for oss vnderdanigst andragis, huorledis renten af de 2000 rdl. capital, som afgangne Johan Braem till St. Peders kirche her vdi woris residentz stad Kiøbenhafn haffuer legeret till presteenckers vnderhold dersammesteds oc nu hos oss elschelige m. Bartholum Bartholinum, professor her vdi universitetet, ere bestaaendis, icke saa rigtig erleggis, som det sig bør, bemelte kirche sampt de wedkommende till største nachdeel oc schade, da er woris etc., at du forneffnte kircke oc encker for forskrefne capital, som bemelte m. Bertel af din hustrue schall were betroet, schadesløss holder, paa det kircken oc enckerne wjde kunde, af huem de renten rigtigen kunde annamme, oc at capitalen vformindschet kand forbliffue, eller oc at dend gandsche capital med forfaldene rente till kircken oc dend brug, dend legerit er, maa worde erlagt, huorimod dend tydsche kirckis forstandere sig till de wedkommende forschriffue, at forskrefne legatum schall tillbørligen oc i alle maader effter testatoris anordning worde anwendt oc de derfore schadesløss holdet. Etc. Hafniæ 15 augusti 1665.

Sæl. Tegn. XXXVII. 329.

VI s.410

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 30 18:15:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top