eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.432

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 409
Nummer: 432


<-Forrige . Indhold . Næste->

432.

11 Avg. 1665.

Om Forholdsregler mod Pestsmitte fra England.

Friederich von Alefeld.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj kommer vdi erfaring, at pesten till Lunden i Engelland schall grassere, saa er woris etc., at naar nogen folck eller wahre fra bemelte Londen eller andre steder i Engelland, som mand weed inficeret at were, hid till staden ankommer, du da dennem, paa beste oc føyeligste maneer mueligt er, foreholder, at de sig fraholder, enten ware eller folck i byen at lade indkomme, med mindre de deris quarantaine, som j andre riger oc lande vdi saadanne tider brugeligt er, wille holde, bewisendis dennem vdi forfaldene tillfelde alt høflighed, om de her beliggendis forbliffuer oc sig icke herfra strax paa andre steder begiffuer; oc schall wore egne vndersaatter eller andre fremmede, som allerede her ere, sig oc saa entholde fra alt omgiengelse med schibe, folck eller wahre, som fra jnficerede steder ere komne. Mens herued schall icke were meent, at de engelsche schibe eller folck, som fra andre steder vdi Engelland rigtig bewijss medfører, ingen jnfection at werer jo schall were vbehindret tilladt at trafiquere oc handel her i riget at driffue. Dog haffuer du dig imod en huer i alle tillfelde med forsuarlig beschedenhed at comportere, saa ingen sig offuer ond medfart skal kunde haffue aarsag at klage. Huilcket du her sammesteds till alles effterrettning haffuer at forkynde oc publicere. Etc. Hafniæ 11 augusti 1665.

Sæl. Tegn. XXXVII. 324-25.

VI s.409

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 30 18:06:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top