eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.425

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 406-407
Nummer: 425


<-Forrige . Indhold . Næste->

425.

14 April 1665.

Om Forebyggelse af Tiggeri.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj komme vdi erfaring, huorledis ey alleene mengden af atschillige slags bettlere her vdi staden dagligen tilltager, mend end oc at mange huse schal findes, huorvdi scharnsfolck sig opholder oc stor lettferdighed begaar, da er woris etc., at j strengeligen tillholder staderfogderne her vdi staden, at de offuer alt holder gaderne reene for betlere, i huor som helst de findes, eller oc huis samme staderfogder saadant icke flitteligen effterkommer, j dennem da tillbørligen lader straffe; jligemaadc at j

VI s.406

tillholder wagtmesteren, at hand, saa tit behof giøris eller nogen disslige vschickelighed fornemmis, till sig tager af raadstuewagten oc flitteligen randsager alle horekipper oc suspect huuse her i staden, vnder huad jurisdiction dee oc monne werre, som der vdi boer, tagende der vdaf alle letferdige quindfolck, som der befindis, med huilcke j siden, effter rettmessige kiendelse, alffuorligen haffuer at forfare. Oc dersom wagtmesteren hervdi schulde findis forsømmelig eller wagten paa raadhuset, naar de derom anmodis, hannem icke schulle wille følgagtig were, j da de schyldige tillbørligen lader straffe. Etc. Hafniæ 14 aprilis 1665.

Sæl. Tegn. XXXVII. 254-55.

VI s.407

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 29 20:26:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top