eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.407

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 401
Nummer: 407


<-Forrige . Indhold . Næste->

407.

29 Avg. 1664.

Om Fortegnelse over Fødte og Døde i Garnisonen.

Friederich von Alefeld.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom du tillforne haffuer bekommit woris naadigste ordre anlangende en rigtig specification vgentlig paa de, som fødis oc begraffuis vnder guarnisonen her vdi staden, till sognepresterne vdi en huer sit sogn at schulle offuerleffueris, oc icke egentlig wjdes kand, om alle de, som vnder guarnisonen regnis, vdi sognerne ere beliggendis, saa haffuer du dend anordning at giøre, at en rigtig specification till oss elschelige, hederlig oc høylerd d. Hans Suane etc. huer løffuerdag god betiden her effter worder leffuerit paa alle de, som vgen igiennem af sygdom eller anden tillfald døer af guarnisonen, were sig enten till hest eller till fods, enten de i Castellet eller vden fore ere beliggendis, were sig mand- eller quindfolck, saa well som oc huor mange børn iblant guarnisonen huer vge worder fød, were sig pige- eller drengebørn. Dereffter etc. Hafniæ 29 augusti 1664.

Sæl. Tegn. XXXVII. 345.

VI s.401

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 29 19:19:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top