eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.404

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 399-400
Nummer: 404


<-Forrige . Indhold . Næste->

404.

6 Avg. 1664.

Om Konrektorens Indtægter ved Vor Frue Skole.

Erckebispen.

E. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom afgangne m. Gregers Christensen, forige conrector vdi skolen her i wor residentzstad Kiøbenhafn, for sig ingen lifsarffuinger haffuer effterlatt oc hans vdarffuinger ey af skolen noget meriteret haffuer, da er woris etc., at j dend anordning giører, at hands successor in officio vdi hans sted, m. Jørgen Hammer, till dend løn strax forhielpis, som till samme conrectors bestilling deputeret er. Dissligeste ere wj naadigst tillfreds, at j med de hannem af scholen for krigens tid af eder oc scholens forstandere bewillget 400 rdl. till scholens oc disciplernis befordring oc nødtørftighed maa sielf ydermeere disponere oc anwende vden

VI s.399

nogen forskrefne m. Gregers Christensens vdarffuingers prætension i nogen maader. Etc. Hafniæ 6 augusti 1664.

Sæl. Tegn. XXXVII. 131-32.

VI s.400

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 29 18:51:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top