eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.40

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 21-22
Nummer: 40


<-Forrige . Indhold . Næste->

40.

1530.

Overenskomst om Gudstjenesten i Vor Frue Kirke.

Item skall saa holdes vdj vor Frowe kircke vtj Køpnehaffn, som her effther følliger, saa lengæ till ther giøris en andhen skickelsæ om.

Item skall oc maa chanickeren oc prestern vtj forskrefne kircke læsse och sywnge oc siige latinske messer, som the haffwe giortt till thenne dag.

Dog att then euangeliske predicker skall predicke ther Gutz ord och siige ther danske messer om søndagen.

Item skall oc ingen canicker eller prester vtj Kiøffwenhaffn forkorttis vtj theris jordskyld eller rentthe.

Item skall oc ingen canicker eller prester offwerfaldes, vforrettes vdj Køpinhaffn vdj noger mode.

Item skall oc ingen canicker eller prester gyøre nogen mytteri eblant almwgen vtj noger mode emod Gudz ord.

Item haffuer och nogen prest nogen forlænings breff paa nogen leen, tha skall hans renttæ jcke fran ham tagis, enthen hand leffwer her vtj Kiøpnehaffn, szom borgeren haffue att forlæne; nar the prester døer oc affgaar, som saaden(!) borgeres forlening haffwer, maa borgeren

VI s.21

liggæ oc forwndæ samme ræntte till anden Gutz tyeniste, hwar them tyckis.

Optegnelse paa Papir, ikke underskreven eller forseglet, i Geh. Ark. Knudsens Joakim Rønnov S. 164.

VI s.22

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 7 11:49:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top