eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.397

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 397
Nummer: 397


<-Forrige . Indhold . Næste->

397.

13 Juni 1664.

Om Genopelskning af Skoven paa Amager.

H. Johan Christof von Cørbitz.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Wijder, at woris naadigste etc. er, at j tillholder bønderne paa wort land Amager vdi gammel Hollænderbyen, at de en grøfft, 3 allen bred oc 2 allen dyb, omkring schoufmarcken, saa wjt dend sig haffuer strecket, schall opkaste, saa intet queg vdi dend kand indkomme. Siden haffuer de samme jord oc plads at oppløye till at saa agger[n] der vdi, saa der kand igien bliffue en schouf opelschet. Dissligeste wille wj hermed haffue alle bønderne oc jndbyggerne vdi forskrefne Amagerland alffuorligen befalit, at de deris fart oc weye der paa landet, inden høsten begynder, forferdiger, som det sig bør, oc it huert sogn sin anpart at reparere, naar de derom worder tillsagt. Iligemaade haffuer j ocsaa ridefogden offuer woris ampt Kiøbenhafn at befale, at hand tillholder bemelte woris tienere, de were sig pandsatte eller vforpantede, at de opgraffuer en wandgrøfft, som gaar fra Harrestrup igiennem Isslefmarck neder till Wandløsse till Langvodswang, saa wandet kand haffue sit løb engen vden schade, oc det alt at forferdige saa louligt, som det af arilds tid werit haffuer, inden tillkommendis høst. Etc. Hafniæ 13 junij 1664.

Sæl. Tegn. XXXVII. 92-93.

VI s.397

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 27 19:46:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top