eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.378

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 391
Nummer: 378


<-Forrige . Indhold . Næste->

378.

12 Okt. 1663.

Om Vogne og Heste til de fyrstelige Gæsters Afrejse.

Præsident, borgemestere oc raad.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom de her werende fremmede førstlige personer oc deris suite agter at begiffue sig offuer morgen, som er dend 14 octobris, herfra oc paa hiembreisen igien, saa er woris naadigste begiering, at i giører eders beste, hos borgerschabet her vdi staden at forschaffe till samme reisses fortsettelse saa mange døgtige wogne med tillbehørige heste, som mest mueligt er oc till weye bringes kand, oc derpaa woris hofmarschalck, os elschelige Christoffer Seested, i morgen en rulle till effterrettning tillstiller, huor mange bekommis kand, saa at en huer kand anwijsses, huem hand føre schall. Etc. Hafniæ 12 octobris 1663.

Sæl. Tegn. XXXVI. 605.

VI s.391

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 27 18:29:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top