eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.371

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 388-389
Nummer: 371


<-Forrige . Indhold . Næste->

371.

12 Sept. 1663.

Om Bolig for Kapellanen ved Holmens Kirke og Holmens Skolehus.

Gabriel Jacobsen, kirchewerge till Holmen.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom wj dend 9 februarij 1660 effter woris derom vdgangne schiøde allernaadigst till vnderpant for jt tusinde oc ti rixdaler haffuer forvndt oss elschelige, hederlig oc høylerd m. Niels, sogneprest till Bremerholms kirche, tuende waaninger vdi woris schipper boeder beliggende, huoraf dend eene haffuer werit forvndt een af holmens capellaner till sin residentz oc dend anden till Holmens scholehuss, oc wj nu naadigst tillsinds ere, forskrefne tuende waaninger fra bemelte mester Niels till forskrefne brug igien at indfrje oc dertill tagis af de penge, som afgangne Niels Olufsen befindis woris Holmens kircke at were schyldig bleffuen, thi er woris etc., at du strax hos Lodwig Lorentz, woris consumptions forwalter

VI s.388

her vdi wor residentz stad Kiøbenhafn, annamer 1000 rdl. for det, som hans formand kircken kand were schyldig bleffuen, som forberørt, huilcke du igien till forskrefne mester Niels jnden 5te Michelsdag førstkommendis betaler oc dermed, saa wjt det bedrage kand, indfrjer ofte anrørte tuende waaninger sampt woris derpaa vdgiffne schiøde, oc efftersom it altan vdi scholehuset, siden det hannem till vnderpandt er bleffuen forvndt, schall were bekostet, saa haffuer du hannem oc saa derfore af kirckens middel at betale 40 rdl. oc lade dig af hannem derfore tillbørligen quitere. Etc. Hafniæ 12 septembris 1663.

Sæl. Tegn. XXXVI. 588.

VI s.389

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 27 17:59:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top