eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.348

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 381-382
Nummer: 348


<-Forrige . Indhold . Næste->

348.

2 April 1663.

Om Istandsættelse af Landevejen til Roskilde og Køge.

Jørgen Retz, jtem præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor naade tilforn. Efftersom steenbroen paa alfar- oc landeweyen imellem dette oc wore kiøbsteder Roschild oc Kiøge, som wed Walbye begyndis, gandsche brøstfeldig schall findes, saa de reissende icke vden med største besuerlighed kand fortkomme, thi er woris etc., at du lader din fuldmegtig oc ridefogden (der i ambtet) sambt 4 af de eldste oc kyndigste mend af huer herrit møde her i wor residentz stad Kiøbenhafn d. 9 aprilis førstkommendis, saa de tillige med woris ridefogit offuer Kiøbenhafns ambt kand begiffue sig paa aastederne, samme steenbroers oc weyes brøstfeldighed at siune oc siden huer herrit dend part, som de stedse af arilds tid haffuer hold wed lige, at anwise, saa oc dennem wisse dag oc tid at fore-

VI s.381

legge, enten sielf eller wed broleggerne tillbørligen oc forsuarligen at lade forferdige. Etc. Hafniæ 2 aprilis 1663.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn fick ligesaadant it bref, NB dog dette schall udlades i det bref till præsident, borgemestere oc raad, som staar imellem disse tegne (der i ambted).

Sæl. Tegn. XXXVI. 484.

VI s.382

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 19:38:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top