eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.342

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 379-380
Nummer: 342


<-Forrige . Indhold . Næste->

342.

20 Feb. 1663.

Magistraten maa indløse det pantsatte Gods i Roskilde Len.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom wj naadigst haffuer bewillget, at j paa stadens oc magistratens wegne maa indløsse huis

VI s.379

jordegods, som fra Roschild lehn kunde were forpantet, oc det siden tillige med det andet, som beholdet war oc wj till bemelte Kiøbenhafns stad oc des magistrat naadigst forærit haffuer till ewindelig eyendomb at maa beholde effter woris derpaa vdgiffne benaadningsbrefs wijdere indhold, oc wj nu kommer j erfaring, at oss elschelige Hendrich Müller etc. en stor andeel af bemelte Roschild lehns jordegods vdi pant haffuer, som sig till mange tusinde rixdaler andrager, huilcke sig aarligen med paaløbende rente oc rentes rente effter schiødes indhold formeerer, saa at det hannem der i leenet pantsatte gods i saa maade inden faa aar med alle sig self gandsche schall consumere oc vløsselig giøre, staden oc meenigheden till største schade oc nachdeel, oc effterdj wj af eders vnderdanigste foregiffuende naadigst fornemmer, at j for staden oc magistraten best oc gafnligst eracter, at j med bemelte Hendrich Müller kunde handle, at hand af samme sig forpantede gods noget wist till eyendomb wilde beholde oc det øfrige till eder oc staden igien cedere oc afstaa, er wj naadigst tillfreds med huis, som j saa maader mellem eder forhandlet worder om bemelte till Henrich Müller i Roschild lehn pantsatte gods. Dereffter j eder kand wide at rette. Dermed. Hafniæ 20 februarij 1663.

Sæl. Tegn. XXXVI. 461.

VI s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 19:23:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top