eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.334

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 377-378
Nummer: 334


<-Forrige . Indhold . Næste->

334.

29 Nov. 1662.

Om Fordeling af Stolene i Slotskirken.

Johan Chr. von Kørbitz.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom j tillforne har bekommit woris naadigste ordre oc befalning, huad rang wj jndtill paa widere naadigste anordning jblant wore ministros oc raad haffuer willet holdet, saa er nu woris naadigste willie, at dermed saaledes

VI s.377

jndtill paa wjdere naadigste anordning schall forholdis, oc at de saaledis, som effterfølger, vdj stolene i woris slotskircke fordeelis, nemblig vdj dend første stoel woris oberstattholder oc premierminister grefve Rantzauw, feldtherren Schack oc rigens skattmester h. Hannibal Seested, vdj dend anden stoel woris cantzeler Peter Reetz, rigens admiral h. Hendrich Bielcke, h. Christoffer Vrne oc h. Niels Trolle. Vdj dend tredie stattholderen i Norge h. Iffuer Krabbe, stattholder i Kiøbenhafn Friederich von Alefeld, cantzeleren i Norge Offue Bielcke oc j som rigens marschalch. Vdj dend fierde h. Hendrich Rantzauw, Gunde Rosenkrantz, Otto Krag oc h. Axel Vrup. Vdj dend fembte Henning Paawisch, Jørgen Bielcke oc Offe Schade. Huilcket j de wedkommende haffuer at forstendige. Dermed etc. Hafniæ 29 novembris 1662.

Sæl. Tegn. XXXVI. 431.

VI s.378

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jul 26 18:47:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top