eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 365
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

3 Avg. 1661.

Om Overenskomst mellem Jonas Trellund og det islandske Kompagni.

Greffue Rantzou, Jørgen Bielcke, Theodorus Lente oc Christoffer Gabel.

Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom der begiffuer sig jring oc tuistighed jmellem det jsslandsche kompagnie her i wor kiøbsted Kiøbenhafn oc Jonas Trellund af Amsterdamb anlangende nogle hannem giffne privilegier der vnder landet, saa haffuer j compagniet at anbefale, de vd af deris middel tou eller trey fuldmagt giffuer af deris seniste bewinthebbere sampt af participanterne, paa deris weigne fuldelig at giøre oc lade oc dem sampt bemelte Trellund for eder at kalde, giørendis eders flid till, om timeligt er, paa woris naadigste ratification saadan endelig slutning oc accord imellem at treffe med saadan moderation, saa at compagniets ruin saawellsom hans forderffuelse kand forekommis oc forhindres. Huis i oc i saa maader forrettendis worder, det haffuer j till parterne vnder eders hender oc zigneter at giffue beschreffuen. Etc. Hafniæ 3 augustj 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 172.

VI s.365

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 25 20:30:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top