eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.290

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 364
Nummer: 290


<-Forrige . Indhold . Næste->

290.

14 Juli 1661.

Om en Kommission til nærmere Bestemmelse af Trinitatis Sogn.

Hans Pedersen Klein, Nielss Aagesen.

Wor gunst tilforn. Efftersom os elschelige Henning Qvitzou etc., Jens Rotsteen, Peder Pedersen, borgemester, oc Clauss Rafn, raadmand her i wor residentz stad Kiøbenhafn, den 18 junij nest forleden haffuer bekommet woris naadigste befalning anlangende relation effter foregaaende granschning oc besigtelse at giøre, om huilcke husse, gaarde oc byggeplatzer Helligtrefoldigheds kircke her sammesteds som dend rette sognekircke wedkommende ere, oc wj nu naadigst erfarer, at presterne till Wor Frue kircke tillforne een radstuedomb haffuer forhuerffuet anlangende een deel, som bemelte Wor Frue kircke at søge schall tillkiendt were, vdi huilcken dombs vdgiffuelse bemelte Peder Pedersen oc Clauss Rafn saa som med collega interesserede ere, da er woris etc., at j retter eders leilighed effter, oc vdi forskrefne Peder Pedersen oc Clauss Rafns sted tillige med bemelte Henning Qvitzou oc Jens Rotsteen eder i forskrefne commission at begiffue oc effter forskrefne woris forige derom vdgiffne befalnings vdførlige formelding dend vden witløftig ophold forsuarligen at tillendegiøre. Etc. Hafniæ 14 julij 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 157-58. Lignende Befaling udgik 15 Juli til Casper Grot, Peder Jacobsen, Peder Juel og Vitaar Bøfke.

VI s.364

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 20:08:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top