eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.284

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 361-362
Nummer: 284


<-Forrige . Indhold . Næste->

284.

4 Juni 1661.

Om Udvisning af Jorder paa Ladegaardens Mark til dem, der have Haver imellem Søerne og Voldene.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

Wor gunst tilforn. Efftersom wj icke tillsinds er, nogen huse eller waaning at wille haffue bestaaendis saa ner vnder festningen, at det kand were festningen præjudicerlig, mens at ald dend plads inden

VI s.361

for gammel Westerport saa oc paa denne side søerne oc inden for Wartou hereffter schall bliffue vbebygt, huorimod wj eyermendene, som nogen haffue eller anden platz inden for forskrefne district haft haffuer, till wederleg igien wille forunde saa megit paa dend gammel Ladegaardsmarck paa hin side søen, som de her inden for, som forschreffuit staar, mister. Thi haffuer wj naadigst anbefalet oss elschelige h. Axel Urup etc. oc Otte Powisch etc., en huer, som nogen egendomb eller plads inden for forskrefne steder haft haffuer, igien at vdwise saa megit jord og plads paa forskrefne ladegaard, som nogenledis till wederlaug mod det, hand her vnder festningen mister, kand eragtes. Huilcket j en huer, som wedkommer, till effterrettning at forstendige lade. Etc. Hafniæ 4 junij 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 133.

VI s.362

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:47:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top