eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.281

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 360-361
Nummer: 281


<-Forrige . Indhold . Næste->

281.

7 Maj 1661.

Om Udvisning af Byggepladser indenfor Fæstningen til flere Urtegaardsmænd, hvis Haver udenfor Portene ere ødelagte.

Gotfred Hofmann.

Efftersom vrtegaardsmendene her i woris residentz stad Kjøbenhafn for os underdanigst haffuer ladet beklage, hureledis effterschreffne deris haffuer vdi forleden beleiringstid aldelis ere bleffuen ruinerede, nemblig vden Westerport Lauritz Hansen vrtegaardsmand hans haffue nest wed dronningens liggende oc till stranden ned streckende, Jacob

VI s.360

Henrichsen vrtegaardsmands hauge liggende imellem Wester oc Hielmes schantze. Vden Nørreport Henrich Folmer vrtegaardsmands haffue liggende tuert offuer for kirchegaarden, Jørgen Leonhart vrtegaardsmands hauge liggendis østen for kirckegaarden, Oluf Knus haffue liggendis wed Esaias Fleischers hauge. Vden Østerport jmellem Wartou oc Nørre Østerport (!) Morten Jensens tuende hauger. Clauss Schiers trende hauger, 2 vden Nørreport oc en vden Østerport oc Anders fogets haffue. Da befales woris ingenieur Gottfred Hofmand, at hand sig imod os vnderdanigst erklerer, paa hvad steder fornefnte vrtegaardsmand ordinarie byggepladser igien inden festningen bequemmeligst kand bekomme, oc samme sin erklering med forderligste i woris cantzelie at indschicke. Skrefuit. Hafniæ 7 maij 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 124.

VI s.361

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jul 24 19:34:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top