eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.277

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 359
Nummer: 277


<-Forrige . Indhold . Næste->

277.

16 April 1661.

Forbud mod Viser og Skandskrifter imod Svenskerne.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

Wor gunst tilforn. Efftersom os vgierne for øren kommer, huorledis adschillige schandaleuse wiser oc skandschriffter, digtede forrige konge i Suerrige saa well som oc dend suensche nation till beschemmelse, her i woris residentz stad Kiøbenhafn schall selgis oc vdi selschaber siungis, da er woris etc., at j paa raadhuset oc tinget her i byen lader afliuse oc forkynde, at ingen sig hereffter maa eller schall vnderstaa, mod de imellem woris oc Suerriges crone oprettede pacta noget saadant, huorwed høystbemelte konges person oc dend suensche nation i nogen maade kan diffameris, at trycke eller trycke lade, langt mindre selge, kiøbe eller sig derj deelactig giøre, saa frembt dend, som sligt giør, icke derfore will straffis som woris mandats offuertræder. Etc. Hafniæ 16 aprilis 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 112.

VI s.359

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 23 20:53:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top