eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 357
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

13 Marts 1661.

Væverne maa ikke hindre en fattig Væverske i hendes Haandtering

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

Wor gunst tilforn. Efftersom nerwerende Jens Matzen for os underdanigst clageligen haffuer ladet andrage oc tillkiende giffue, huorledis weffuerne her i staden schall formeene hans hustrue at weffue oc icke anseer hand at were en schrøbelig mand, som sit lifs brød ey sielf schall kunde fortiene eller i andre maader det wjde at erlange, huoroffuer hand med hustrue oc børn i største nød oc elendighed maa gerade, saa efftersom vj icke eragte billigt, at dennem de middel med alle schulde betages, huormed de deris lifsophold oc daglig brød fortiene kunde, da er woris etc., at j dend anordning giører, at forskrefne Jens Matzens hustrue ingenlunde af weffuerne formeent worder at weffue, saa wjt hun sielf med sine egne hender offuerkomme kand. Etc. Hafniæ 13 martij 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 93.

VI s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 23 19:30:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top