eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.264

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 355
Nummer: 264


<-Forrige . Indhold . Næste->

264.

29 Jan. 1661.

Om en Strid mellem 2 Medlemmer af Magistraten paa Christianshavn og Hieronimus Kohl og dennes Hustru.

Jørgen Seefeld og hr. Henrich Bielcke.

Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elschelige Hans Sørensen borgemester oc Hans Johansen, raadmand i wor kiøbsted Christianshafn, for os underdanigst haffuer ladet andrage, huorledis de for nogen tid siden af Peter Lytzen oc Hieronymus Kohl, raadmend der sammesteds, saawellsom bemelte Hieronymus Kohles hustrue Maricke Kohls paa deris ære er schieldt, oc samme sag af bye fogden den 14 februarii oc 26 junij vdi sidst forleden aar 1660 till offuerdommer schall were henwjst, huorfore du underdanigst haffuer werit begierendis, at dennem commissarier i samme sag som offuerdommer naadigst bewillges maatte, thi er woris naadigst willie oc befalning, at j parterne paa een beleilig tid oc sted der udi fornefnte wor kiøbsted Christianshafn med forderligste for eder jndstefner oc vdi deris jmellem werende sag effter des befunden beschaffenhed endelig kiender oc dømmer, saa wit loug oc rett er, som j wille ansuare oc bekient were. Etc. Hafniæ 29 januarii 1661.

Sæl. Tegn. XXXVI. 71-72.

VI s.355

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 22 21:02:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top