eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.257

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 352-353
Nummer: 257


<-Forrige . Indhold . Næste->

257.

7 Nov. 1660.

Om Tilsyn med Fremmede

Eckerich.

Wor gunst tilforn. Woris naaadigste willie oc befalning er, at du den anordning giører, at wagten wed tolboden jngen fremmede

VI s.352

personer her udi staden jndlader, mens dennem well examinere lade, huorfra en huer person kommer, oc de personer, som ere af condition, saa well som officerer wed deris nafn rigtig specificere lade oc deris logementer, huor de angiffue, at de herberge wille, antegner, saa oc med en huer tuende musqueterer schicker, for at fornemme, om de vdi deris angiffuende logement inddrager eller icke, huilcket saa well wed toldboden som wed portene her for staden schall observeres oc daglig paa jndkommende oc vdreisende med dez rigtig fortegnelse holdis oc huer aften her paa slottet os tilschickes. Etc. Hafniæ 7 novembris 1660.

Borgemestere oc raad i Kiøbenhafn,

Wor gunst tilforn. Woris naadigst etc. er, at j strax dend anordning giører, at rigtig worder angiffuet, huad for fremmede personer en huer her vdi staden i deris huuse haffuer, huilcket i os saaledis med forderligste vden ophold haffuer at tillschicke. Etc.

Liigesaadant bref fick borgemestere oc raad paa Christianshafn. Hafniæ 7 novembris 1660.

Sæl. Tegn. XXXVI. 31.

VI s.353

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 22 20:23:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top