eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.210

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 182-183
Nummer: 210


<-Forrige . Indhold . Næste->

210.

4 Dec. 1582.

Skøde paa en Grund i Lille S. Clemensstræde

Borgmestere, Raadmænd og Stadens Kæmnere skøde til »erlig vellacht mandt Olluff Matzen, raadmandt her i Kiøbenhaffn, hans kiere hustroe Elizabet Jørgensdaater, beggis thieris børn och arffuinge en Kiøbenhaffns stadtz jord, grund och egendom, for huilcken hand met rede pendinge haffuer betalet och fornøiget os forskrefne Seuerin Flue och Hans Heningsen paa Kiøbenhaffns stadtz vegne, liggendes vdj thet liden sanctj Clemens strede her sammestedtzs, norden for stredet, østen nest vp till thendt jord, Christiern Christiernsen, byefogit, aff os i leie haffuer, och vesten for Olluff Smedtz boder, Lengden paa same jord aff sønder i nør paa thend Øster siids vdmet forskrefne boder er thiuge thre alne j qvartier, breden paa thend søndre ende vdtil S. Clemindtz strede er atthen alne ij fengersbredt, jtem lengden paa thend wester siide vdmet Chrestin Chrestinsens och Lauritz Kieldtzens jorder er xxj alne j qv., och breden mit vdj gaarden vp till thuenne boder er halfftiugende alne« osv. for en aarlig

VI s.182

jordskyld af 4 Skilling. Skreffuit i Kiøbenhaffn thendt 4 decembris aar mdlxxxij.

Magistratens Vedtægtsbog Bl. 63-64.

VI s.183

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jul 18 19:45:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top