eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.205

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 154
Nummer: 205


<-Forrige . Indhold . Næste->

205.

19 Feb. 1582.

Skøde paa en Gaard i Skindergade.

Fornumstig mand Oluf Rasmusen, skomager, borger her i Kiøbenhafn, wdj loulig tingsliud med haand och mund skiøte fran sig, sin hustru och beggis deris arfvinger til erlig, welagt mand Michell Nielsen, raadmand her sammestedz, paa erlig, welbyrdig mandz Christopher Walchendorphs til Glorups vegne en gaard med huus, bygning och gaardzrum, som forskrefne Oluf Rasmusen nu self i boer, liggendis vd til Skindergaden her i Kiøbenhafn norden for gaden, østen nest op til den østerste rist paa Vor Frue kierchegaard wed Skolen och vesten op til Apoloniæ Iilings wohning osv.

Resens Afskrift af Raadstueprotokollen. Sammesteds et andet Skøde fra Værgerne for Hans Johansens Arvinger til Christoffer Valkendorf paa »en gaard med huuse biugning och gaardzrum, liggendis i Skindergaden her sammestedz norden for gaden, østen nest op til Christoffer Walchendorphs egen gaard och vesten for den vohning, gamle Lauritz Remmesnider nu udj boer«. Om disse Ejendomme giver Resen videre følgende Oplysning: »Aar 1582 hafver Christopher Walchendorph till Glorup, fordum Danmarcks riges hofmester, kiøbt och lagt til wor Frue skole tou wohninger, som siden ere deelte i tre parter, liggendis i Skindergaden, østen for kirckeristen wed vor Frue Skoele. Paa denne gafve hafde velbemelte Valckendorph gifued sit bref och adkomst, men som det blef opbrent, da borgemester Oluf Matzens gaard aar 1596 ofvergick ildebrand, hafuer hans broder Erich Valchendorph vdgifuet et papirs bref den 22 febr. 1601, huilchet aar 1607 var i skoeleforstanderens foruaring oc nu icke findis«. Disse 3 Huse bortsolgtes 7 Jan. 1632 til Bogtrykker Salomon Sartor, der 28 Juli 1615 havde lejet det vesterste Hus »til sit trøckeri och neringsbrug« og som fik Tilladelse til at ombygge det. Salomon Sartor, der gav Leje af 53 Sletdaler 3 Mk., købte alle 3 Huse for 1000 Sletdaler. Han solgte dem til Melchior Martzan, der sammenbyggede dem til et Hus, der i Resens Tid beboedes af Daniel Pauli (nu den vestligste Del af Skindergade Nr. 32).

VI s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons jul 16 18:40:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top