eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.200

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 149-150
Nummer: 200


<-Forrige . Indhold . Næste->

200.

16 Juli 1579.

Indenlandske Skibe skulle ligesaa vel som udenlandske angive sig hos Tolderen i Helsingør.

Til Borgmestere og Raad.

Wi Friderich thend anden osv. Wor gunst tillforne. Wider, att wi haffue for gott anseet, at wore egne vndersotte saa well skulle sette for Helsingør och giffue bescheedt hoss wor tolldere som vdlendische, paa det att inthet fremmede guods skall forslais, huoraff oss bør nogen told och rettighedt. Thi bede wi eder och wille, att i nu strax lade sammenkalde eders metborgere oc thennom effter wor befalinge foreholder, att saa titt oc offte de met deris skuder oc skib hender at komme vdi Øresund frem for wort slot Kroneborg,

VI s.149

at de tiltencker at sette och dennom at angiffue hoss wor tolder samestedz oc wise deris søebreff oc beskeed, de haffuer mett at fare. Men hues det icke skeer oc de deroffuer lide nogen skade, skulle de det haffue for hiemgield. Huor effter de dennom kunde wide att rette. Ther mett osv. Schreffuit paa war gaard i Roschildt then 16 dag julij aar mdlxxix vnder wort signete.

Afskrift i Raadstuearkivet.

VI s.150

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 15 20:29:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top