eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.192

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 140-141
Nummer: 192


<-Forrige . Indhold . Næste->

192.

12 Nov. 1572.

Om Sjælegaver til de fattige Peblinge og Skolebørn.

Wi Friderich den anden osv. giøre alle witterligt, at effterthi wi ere komne uthi forfaring, at naar nogen uthi theris. testamenter

VI s.140

gifuer oc forordinerer til sielegafve eller i andre maader af theris gods eller pendinge til fattige peblinge oc skollebørn udi wor Frue skolle udi wor kiøbsted Kiøbenhafn til hielp til skoe, klæder, papiir oc bøgger, tha understaar sig en part af theris arfuinger oc andre, som undertiden tilkiøbe dennem arfuen, saadanne testamenter oc dend dødis sidste willie at wille rygge oc til indted giøre oc thermet forholder oc giører fattige skollebørn forhindring paa huis thennem i saa maade gifuis; da paa det sligt maa forekommis, wille wi, at dermed her effter saa holdis skall, at huis som nogen effter lougen udi theris testamente eller udi andre maader gifuer oc forordinerer fattige peblinge oc skollebørn udi forskrefne skolle af theris gods oc pendinge, det skall dennem strax uden ald forhindring eller giensielse urygeligen følge, oc skall de toe elste raadmend der udi Kiøbenhafn oc sognepræsterne der sammesteds indkrefue oc opberge, huad forskrefne peblinge saa skienckis oc gifvis, oc thet strax uddeele til de peblinge oc skollebørn udi wor Frue skolle, som fattig oc wedtørfuende er oc ingen hielp hafue, oc skulle forskrefne toe raadmend oc sognepræster aarlig udi superintendentens og de toe eldste borgemesteris ofuerverelse giøre got oc clart regenskab for huis de, effter som forbemelt er, uppeberendis oc igien skifftendis oc uddeelendis worder, saa at det alt kommer fattige skollebørn til beste, oc thil inthet andet forwendis. Thi forbyde wi osv. Giffuit paa wort slot Coldinghuus den 12 dag novembris mdlxxij.

Afskrift i Raadstuearkivet.

VI s.141

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 20:33:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top