eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 140
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

25 Juni 1568.

Om Sjælegaver og Fattiges Efterladenskab.

Vi Friderich dend anden osv. giøre alle witterligt, at effterdi forstanderen til de fattige huusarme udi wor kiøbsted Kiøbenhafn hafuer for os beret, at naar nogen udi deris testamenter til siellegafue eller i andre maader forordinerer eller gifver noget deris gods eller pendinge til de huusarme, da understaar sig en part af deris arfvinger oc andre, som undertiden dennem arfue tilkiøbe, wille rygge saadanne testamenter oc at giøre de fattige huusarme forhindring paa huis dennem i saa maade gifuis. Da paa det sligt maa forekommis, wille wi, at her efter saa holdis skall, at huis som udi testamenter eller i andre maader de fattige huusarme gifuis oc forordineris, det skall dennem strax vrygeligen oc uden ald forhindring følge. Sammeledis wille wi, at naar de fattige husarmis forstander annammer nogen ind udi sieleboderne for deris fattigdoms skyld eller ocsaa holder dennem andensteds i byen med huis almysse oc pendinge, som gifuis til forskrefne huusarme, da skall effter deris død huis klæder oc andet, de efterlade, bliffue oc uddeelis iblant de andre fattige, som igien lefuer eller i deris sted kommendis worder, oc forbyde wi alle osv. Gifuet paa wort slot Friderichsborig dend 25 junij 1568.

Afskrift i Raadstuearkivet.

VI s.140

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jul 14 20:28:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top