eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.187

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 138
Nummer: 187


<-Forrige . Indhold . Næste->

187.

18 Okt. 1560.

Vedtægt om Fæstning af Tjenestefolk.

Anno 60 dennd 18 octobris bleff sambtycht aff borgemesterre, raad och kongens fouget, att huilcken mand, sam haffuer [nogen] tynd[e], pige eller dreng, och agter at beholle dennem lenger vdj sin thienist end det leyemaal, som de hannom tieniste [til]sagt haffuer, da schall de feste dennem vdj louglige tid, sancti Hans daug eller juell, och spørge dennom, om de ville fremdelis thienne hannom. Spør hand dem icke att eller fester dennom, da mue de tienne huem de ville. Item siger de nogen, quinde eller mand, tienniste och tager dieris Guds pendinge, da schal de vere plichtig til at gaa vdj dieris tieneste til timelig tiid, 8 dage effter tiden, paasche eller S. Michaelis dag, eller fly enn anden vdj dieris sted, som dennem nøges med. Siger de och thuende mend tieneste, [da skulle de holde den mand tieniste] dennem først feste, och giffue den anden heell lønn, sidst feste, [eller] fly hannom en anden vdj dieris sted eller forlige sig med hannom.

Afskrift i Ny kgl. Saml. i Kvart Nr. 674. Nogle udeladte Ord ere tilføjede efter Aalborgs Vedtægter fra samme Tid, hvori dette Stykke ordret er optaget til Efterlignelse i Aalborg, trykt i Saml. til jydsk Hist. og Topogr. II. 154-55.

VI s.138

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 13 19:44:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top