eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.13

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 8
Nummer: 13


<-Forrige . Indhold . Næste->

13.

11 Juni 1514.

Lejebrev paa en Gaard paa Gammeltorv.

»Olluff Mattsøen Grydestøber, burger wdj Kiøbnehaffn«, annammer i Leje af Rektor, Doktorer og Unviversitetets Læsemestere »en samme Vniuersitetis gaard och grund, som jeg nw selffwer wdij boer, liggendis paa Gamble torrig her ij byen paa dett hiøerne norden wd mett Wommebadstwe stræde och synden wdh mett Westregade, som Peder Gryddestøber nest til forn breff paa haffde«, i sin, sin Hustru Anne Olufsdatters og deres ægte Børns og Arvingers Livstid paa saadanne Vilkaar, »at wij forskrefne gaard schulle bygge och forbedre, besunderliig ett steenhws two loffthe høygt wd tiill aelgaden eller och, hwem det icke formwer, etth merckeligt hws mwred emellom stolper, med anden god kiøbsteds bygningh indhen wdij gaardhen, mett steentagh«, for aarlig Afgift af 13 Mk. Hvis Gaarden skal sælges, skal »thend, som same gaard och bygning eyger, schall først tilbiude syn neigste sleigtinge heer wdij Kiøpnehaffn, om the thend kiøbe eller panthe wille; haffwer hand icke sleygt heer wdij Kiøpnehaffn, tha schall hand thend tilbywde syn neygste swaager her sammesteds« og dernæst Universitetets Forstandere og Læsemestere. Vidner: Rasmus Kiedelsmed, raadmand, Sewren Paaske och mesther Lawris Bøssesthøber. Giifwed wdij Kiøpnehaffn hellig trefoldigheds syndag aar epther Gwdz byrdt md x iiij.

Afskrift i Gl. kgl. Saml. Fol. Nr. 727.

VI s.8

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jul 6 20:00:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top