eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1209

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 798-799
Nummer: 1209


<-Forrige . Indhold . Næste->

1209.

21 Feb. 1682.

Kvæsthusforvalterne belønnes med Raadmandsembede.

Hans Jensen Stampe.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst for got hafver befundet, voris Qvæsthuusets midler hereffter ved tvende borgere her j voris etc. effter dend instrux oc fundatz, som dennem allernaadigst schal vorde meddelt, at lade forvalte oc til een af dennem allernaadigst vdvalt os elschelige Hans Jensen Stampe, som sig samme forvaltning hafver at antage oc forsvarligen forestaae, da som hand for bemelte sin forvaltning af forschrefne Qvæsthuus middeler ingen løn schal nyde, hafver vj derhos allernaadigst beschichet oc forordnet, saa oc hermed etc. bemelte Hans Jensen Stampe til at være raadmand her j fornefnte voris etc. oc derfore at nyde en raadmands løn, naar een af de nu værende raadmænd her sammestedz enten ved døden afgaar, eller een af deris bestillinger j andre maader lovligen lædig vorder. Thj schal hand være os etc. Udj særdeelished schal hand sig j alle maader rette oc forholde efter dend eed, hand os derpaa giort oc aflagt hafver. Hvorfore vj hermed byde oc befale samptlig borgerschabet her j staden, at de forbemelte Hans Jensen

VI s.798

Stampe for deris raadmand agter oc holder. Gifvet etc. Hafniæ d. 21 februarij 1682.

Morten Nielsen at være Qvæsthuusets midlers forvalter oc raadmand j Kiøbenhafn. Hafniæ d. 21 februarij 1682.

Sæl. Reg. XXXII. 450-52.

VI s.799

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 17:41:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top