eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1206

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 797
Nummer: 1206


<-Forrige . Indhold . Næste->

1206.

10 Feb. 1682.

Om Arveafgift ved Skifter.

Byefogden, byeschrifver och andre rettens middel.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom byefogden oc raadstueskrifveren her udj voris etc. for os allerunderdanigst hafver ladet andrage oc sig beklage, hvorledis dennem mercheligen schal betagis dend rettighed, som de pleyer at nyde for deris forretninger paa hvis arfve schiffter, der under stadens iurisdiction falder, j det at, hvor ingen børn eller lifs arfving kand være, forefindes gemeenligen testamenter imellem de vedkommende oprettede, som allernaadigst ere confirmerede, oc ellers paa een deel andre steder, som kand være af importance, tagis dertil imellemstunder commissarier, saa at de derofver fast ichun faar de schiffter at forvalte, hvor lidet eller intet for dennem till belønning kand være at bekomme, da hafver vj efter slig beschaffenhed oc allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst for got befundet at bevilge oc anordne, saa oc hermed etc., at omendschiønt bemelte voris byefoget oc raadstueschrifver sampt andre af rettens midler, som paa forschrefne arfve schiffter oc des forretninger pleyer at være ofverværendis, iche som sædvanligen, formedelst allernaadigst confirmerede testamenter eller bevilgede commissarier, til des forvaltning schulle blifve fordrede eller brugte, schal forbemelte rettens midler dog alligevel udj deres bestillingers rettighed aldeelis intet derved afgaae. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig allerunderdanigzt hafver at rette oc ey at giøre dennem derudjnden hinder eller forfang j nogen maade. Vnder vor hyldest oc naade. Gifvet etc. Hafniæ d. 10 februarij 1682.

Sæl. Reg. XXXII. 442-43.

VI s.797

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 17:28:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top