eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1199

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 793-794
Nummer: 1199


<-Forrige . Indhold . Næste->

1199.

26 Nov. 1681.

Forbud mod Forhandling af fremmede Silkevarer.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst komme udj erfaring, hvorledis een deel kremmere her udj voris etc. tvert imod voris allernaadigste forbud adschillige slags silchetøy uden told her ind j riiget skal indføre, oss iche alleeniste til merchelig afgang j voris intrader, mens end oc interessenterne udj det indrettede silche manufactur verch j deris handel oc dets forsettelse til største nachdeel oc schade, da hafver vj allernaadigst for got eragtet at biude oc befale, saasom vj oc hermed alvorligen oc strengeligen biuder oc befaler, at ingen kremmere eller andre, j hvo det end oc er eller

VI s.793

være kunde, her j voris etc. effter fem maaneders forløb, fra dette voris allernaadigste brefs dato at regne, maa andenstedz fra til sin egen brug lade forschrifve, ej heller have nogen slags silchetøy j deris huuse eller boeder at selge, uden hvis de interessenterne j silche manufactur verchet afkiøber eller self her j staden lader fabriqvere oc med it vist eller interessenternis stempel er stemplet. Hvo herimod befindis at handle, skal hafve forbrudt femb hundrede rdl. til angifveren, 500 rdl. til qvæsthuuset oc 500 rdl. til Christianshafns kirche oc derforuden af voris general fiscal tiltalis som de, der crimen læsæ majestatis kunde hafve beganget, oc varene offentlig forbrendis. Oc ville vj herforuden allernaadigst hafve anbefalet alle voris egne betienter oc andre jndbyggere her j voris etc. for dennem self, deris hustruer eller børn, ej andre stoffer at bære end de, som her j staden vorder forarbejdede, vnder 200 rdl. straf til angifveren, 200 til qvæsthuuset oc 200 rdl. til Christianshafns kirche. Dog hermed ej nogen formeent, hvis klæder de sig allereede kunde hafve ladet giøre, at forbruge oc opslide. Hvoreffter alle etc. Gifvet etc. Hafniæ d. 26 novembris 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 366-67.

VI s.794

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 12:01:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top