eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 791-792
Nummer: 1197


<-Forrige . Indhold . Næste->

1197.

10 Nov. 1681.

Om Spildevandsrender.

Præsident, borgemestere oc raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst for got hafver befundet, med haufnens renovering her j voris etc. paa til-

VI s.791

kommende foraar videre at lade fortfare, oc paa det vandet, det snareste mueligt er, af canalen kunde blifve udmaalet, ville vj med allerforderligste it bulverch tvert ofver canalen ofver for Holmens broe lade sette. Oc som fornøden eragtis, at haufnen vorder forskaanet for alle stadens vandfalde, saa at de til andre bequemmelige oc belejlige orter oc udfald henledis, saa lenge renoveringen continuerer, saa er voris etc., at j strax saadan fornøden anordning giør, at efterskrefne poster uden ald ophold vorder indrettet oc forfærdiget, nemblig:

1. At alt det vand, som falder j canalen fra Nye broe, hvor demningen er, oc vesten derfra, blifver udledet langs ud ved dend nye hafn til det yderste ved strandbreden j Kalleboe, oc det enten ved grøfter eller træ render, som det siunis mageligst.

2. At der blifver giort it andet hofved udfald af Grønne gade j Gothers gaden, hvorved dend største deel af det vand, der falder ned j canalen imellem Veyr huuset oc Holmens kirche, kand udføris fra andre omliggende gader, det aller meeste mueligt er, ind j bemelte Gothers gade oc derefter nordost langs Konge torfvet.

3. At alt det øfrige wand, som iche ved forskrefne tvende afløb kand bortvendis, ved bedechte render langs canalen imellem Veyr huuset oc Holmens kirche oc atter derfra ved en af plancher vel conditionerit canal tvers ofver grafven langs slots pladzen oc dend gamle børs indtil synden for dend berammede demning deriveris oc henledis.

4. At alle andre j canalen under jorden indførte render tillige med betimeligen blifver tillugte.

J det øfrige hafver j oc strax de vedkommende at lade advare oc j voris nafn befale, at afpæle oc bebulverche beqvemme pladzer paa Christianshafn til udlosning, saaledis at hvis der af prammene lossis, iche af strand wandet igiennem forvercherne skal kunde bortschøllis, saa oc de paa grendzende naboer oc andre vedkommende betimeligen at forelegge oc tilholde, een huer for sig at hafve j bereedskab gode, døgtige oc sterche materialier, paa det verchets forfærdigelse iche formedelst deris skyld eller af mangel paa noget skal tarderis oc opholdis. Dermed etc. Hafniæ d. 10 novembris 1681.

Sæl. Tegn. XLIII. 203-04.

VI s.792

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 11:49:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top