eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1196

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 791
Nummer: 1196


<-Forrige . Indhold . Næste->

1196.

8 Nov. 1681.

Forbud mod at ødelægge Vandvæsenets Sluser og Vandløb.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom for os allerunderdanigst er blefven andraget, hvorledis nogle onde oc v-gudelige mennischer sig skal hafve vnderstanden, at ruinere oc forderfve dend wand-sluse, her uden for voris kongl. etc. liggendis (Vandløse sluse kaldet), som voris directeurer for det ferske vand her sammestedz sig saa høyt hafver ladet vere angelegen, til samme vands conservation oc stadens største nøtte oc gafn at lade reparere oc forfærdige, da til saadan v-lejlighed hereffter j tjde at forekomme ville vj alle oc een hver vedkommende hafve advaret, som vj dennem oc hermed alvorligen oc strengeligen advarer, at dersom nogen, være sig hvo det være kand, sig vnderstaar eller tilfordrister, enten denne forschrefne eller andre til stadens ferske-vands conservation oc høyfornøden brug allereede anlagde sluser oc ofverfald eller de, som hereffter anlagt vorde kunde, at obne eller bryde demningerne for de derved lagde steene at blotte, grøffterne, hvor igiennem vandet bør at have sit nedløb, at tilfylde, trærenderne at obne oc beskadige eller j nogen anden herudj ej specificerde maade til bemelte ferske vandløbs forhindring, afbrech eller schade, være sig hvorledis saadant schee kunde, sig noget v-tilbørligt at foretage, da schal dend eller de, som dermed antreffis eller befindis sig herimod at forsee, derfore vden ald naade straffis paa lifvet eller effter forseelsens maade j fengsel oc jern paa Bræmerholm deris lifs tjd. Oc paa det at ingen sig med v-videnhed skal vndschylde, da schal denne voris allernaadigste forordning udj alle omliggende kircher saavelsom paa tingene trende gange til allis effterretning offentlig læses oc forkyndis. Hvoreffter alle etc. Gifvet etc. Hafniæ d. 8 novembris 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 356-57.

VI s.791

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 11:34:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top