eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1188

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 788
Nummer: 1188


<-Forrige . Indhold . Næste->

1188.

12 Juli 1681.

Om Tiende til Kirken paa Ny Amager.

Obet bref.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom for os allerunderdanigst er blefven andraget, hvorledis kirchen paa Nye Amager for voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn schal være heel biugfeldig oc iche hafve de midler, hvorfor dend kand repareris oc vedligeholdis, hvilchet meesten deel schal komme deraf, at dend iche som andre kircher j landet tiende nyder, da hafve vj effter slig beskaffenhed oc dend billighed, vj derudj befinde, allernaadigst bevilget oc anordnet, saa oc hermed etc., at bemelte kirche paa Nye Amager maa hereffter som andre kircher udj vort land Sielland nyde oc lade oppebære tiende af alle slags korn, som paa Ladegaardsmarchen der sammestedz saaes oc høstis. Til hvilchen ende vj oc hermed byde oc befale alle oc een hver uden nogen forschiel, som paa bemelte Ladegaardz march saaer oc høster, at de retter deris lejlighed effter, deraf till fornefnte kirche effter recessen tilbørligen at tiende oc iche nogen hinder eller forfang derudj at giøre. Vnder vor hyldest oc naade. Gifvet etc. Coldinghuus d. 12 julij 1681.

Sæl. Reg. XXXII. 260.

VI s.788

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 31 11:10:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top