eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1156

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 766
Nummer: 1156


<-Forrige . Indhold . Næste->

1156.

15 Jan. 1681.

En Borger benaades efter en Dom, efter hvilken han havde forbrudt sit Borgerskab og sin Næring.

Borgemestere og raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Wide maa j, at vj efter allerunderdanigst ansøgning og begiering, sampt os elskelig Peder Reesen etc. hans allerunderdanigst giorde intercession, af sær kongl. naade denne gang allernaadigst hafver bevilget, at dend dom, som imellem fornefnte Peder Reessen paa dend eene og Johan Nielssen, borger og brygger her j staden, paa dend anden side af os og voris høyeste ret d. 27 novembris j nest forleeden aar 1680 dømbt og afsagt er, lydendis iblant andet, at bemelte Johan Nielsen sit borgerskab og brøggerlaugs rettighed skulle hafve forbrudt, ey skal komme hannem til nogen hinder eller præjuditz i nogen maade, men hannem allernaadigt være tilladt samme sit borgerskab og brøggerlaug paa nye igien at maa vinde, dog med de vilkaar, at hand sig her efter saaledis skicher og forholder, at ingen sig j saa maader meere ofver hannem kand hafve at besverge, saa fremt hand iche andre til afskye exemplariter vil vorde straffet og tilbørligen sat til rette. Derefter etc. Hafniæ d. 15 ianuarij 1681.

Sæl. Tegn. XLIII. 12-13.

VI s.766

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 18:21:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top