eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1153

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 764-765
Nummer: 1153


<-Forrige . Indhold . Næste->

1153.

4 Jan. 1681.

Om Nedbrydning af Udbygninger og Skur.

Præsident, borgemestere og raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom dend daglig erfarenhed udviser, hvad for store wanheld, fortred og u-lempe der følger af

VI s.764

vdbiugningerne paa gaderne her j etc., saa at det derfor heelt nødvendigt eragtis, at saadanne, helst j de snefre gader, vorder indtagne og gandske afskaffede, da er voris etc., at j strax lader advare og tilholde indbiuggerne, j særdelished dennem, som boer j Høybrostræde, Fergestræde, Klædeboerne, Nørre gade, Wester gade, Hvimelskafftet, Schoboderne, Slagterboderne, Klosterstræde og ved Nørre vold og enten boeder, schuure, bislage, trapper, kielderhalse, stacheter, afviser og andre deslige biugninger for deris huuse ud paa gaderne hafver, at de dennem til paaske førstkommende uden nogen vndskyldning lader nedbryde og borttage, saa at gaderne derfor aldeelis frj blifver og deris brede tilholder. Desligeste og at de lader dennem, som boer for leye j de kielder og boder, som denne forandring angaar, till forskrefne tjd udsige. Og paa det ingen af samme hyrlinger skal kunde staae paa, at de ey lovligen ere blefven udsagde, saa skal saadanne vdsigelser, om endskiønt de en fiorten dags tid efter denne voris allernaadigste befalings forkyndelse kunde skee, ligesaa gyldigen agtes og holdes, som de vdj rette tid kunde være skeedt. Dermed etc. Hafniæ d. 4 ianuarij 1681.

Sæl. Tegn. XLIII. 3-4.

VI s.765

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 18:10:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top