eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1151

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 764
Nummer: 1151


<-Forrige . Indhold . Næste->

1151.

23 Nov. 1680.

Om Betaling af Præstegaardenes Indløsningssummer til Børnehuset.

Bisperne i Dannemarch.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom os elskelig directeurerne for Børnehuuset j vor stabel stad Christianshafn for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledis de med prousterne oc præsterne, anlangende deris præstegaardz capital og rente, ey til nogen fuldkommen rigtighed skal kunde komme, hvorved de fattige iche ringe skade tilføyes, da til saadant at forekomme er voris etc., at du strax dine vnderhafvende provster paa voris vegne alvorligen tilholder, at een hver vdj sit provstj til en vis tjd med allerforderligste til de fattiges forordnede fuldmegtige forskaffer rigtighed paa, hvis capitaler og rendte udj saa maade udaf præsterne, efter de til dennem derpaa gifne quiteringer og forfattede schrifters forretninger, kand være oppebaarne, saa og forklaring giører, hvor samme penge igien ere henkomne, paa det derudaf kunde efterforskis og vidis, hvor meget der igien resterer, og hos hvem saadant udestaar, og da siden hos de skyldige paa de fattigis vegne kunde inddrifves. Dermed etc. Hafniæ d. 23 novembris 1680.

Sæl. Tegn. XLII. 413-14.

VI s.764

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 18:05:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top