eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 751
Nummer: 1145


<-Forrige . Indhold . Næste->

1145.

18 Okt. 1680.

Bevilling for nogle fremmede Skuespillere.

Nicolaus Løche.

C. 5. giøre alle witterligt, at effter som Nicolaus Løche for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis hand nogle goede comoedianter j vor stad Hamborg schal hafue sammen sancket, som hand hiid til voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn achter at ville føre, da hafuer vj j allernaadigste henseende til dend bekostning, hand foraarsagis fremdeelis der paa at giøre, effter hans her om allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering allernaadigst beuilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at hand iche alleene her i staden, huor hand sig tillige med dennem schal nedersette oc sig til dend ende hoss os elschelige præsident, borgemestere oc raad tilbørligen angifue, medens end oc ofuer alt udj vore riger oc lande, huor det hannem lyster, med forschrefne hans comoedianter maa agere. Oc schal ingen andre comoedianter vere tilladt, hannem derudj nogen indpas at giøre. Huor fore hand oc schal tiltengt vere, schichelige oc v-berøchtede persohner der til at forskaffe, saa frembt hand denne voris bevilling agter at nyde. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 18 octobris 1680.

U-affordret oc igien casseret.

Sæl. Reg. XXXI. 607-08.

VI s.751

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 15:51:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top