eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1139

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 747-748
Nummer: 1139


<-Forrige . Indhold . Næste->

1139.

28 Sept. 1680.

Om Nedrivning af Huse til Frederiksborggades Indretning.

Præsident, borgemestere og raad j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Wi tilskiche eder herhos forteignelse paa een deel huusse, gaarde og vaaninger, som formedelst een real gades jndrettelse fra Nørre port til Kiøbmagergaden her udj etc. u-forbigiengelig skal nedbrydis og borttagis. Thj er voris etc., at j huusenes eyermænd og beboere saadant til efterretning tilkiende gifver og eyermændene tilholder, strax og uden ophold huusene efter dend afpæling, som af ingenieuren Steen-Winchel nyligen udj stads kiemnerens nerværelse giort er, at lade nedbryde. Hvorimod de deris betaling (efter dend taxt, som de paa Raadhuuset self hafver angifvet) af hvis grundskat, som j efterfølgende aar til denne og anden stadens

VI s.747

nytte skal vorde paabudet, nyde skal. Og hafver j dennem, som nu j huusene boer, i alle muelige maader at vere behielpelig, at de fornøden huusværelse for billig leye til nu forestaaende vinter bekommer, som vj for dennem iligemaade af grundskatten igien skal lade betale. Dermed etc. Hafniæ d. 28 septembris 1680.

Dend udj forbemelte bref ommelte forteignelse var saaledis liudendis: Anno 1680 d. 20 augustj hafver h. capitain og ingenieur monsieur Steen-Winchel udj begge stadz kiemners, nemblig Christian Beverlin og Søren Rasmusen Hiorthøye deris præsentz giort en afstichning paa dend nye gade fra Nørre port og indtil Kiøbmager gade, og befindis inden forschrefne gades linie efterschrefne huuse, som til gadens jndrettelse vil rømmes af veyen, nemblig:

Paa dend vester side j Michel Wibes gade: Friderich Knudsen vinhandlers huus gaar slet bort, Bodeld sl. Madz Jørgensens huus gaar slet bort, Karen sl. Niels Olufsen muurmesters huus gaar bort, Hans Caspersen bogbjnders thoe huuse gaar mesten bort. Paa dend østre side j Michel Vibes gade: Oluf Anderssen muurmester svend af hans huus et hiørne, Ellen sl. Jacob steenhuggers huus gaar bort, Mette sl. Børge Olsens huus gaar bort, Jacob Olsen muurmesters huus gaar bort, Christen Eggertsens huus gaar bort, Ebbe Bertelsen renlegers huus gaar bort, Jørgen Jensen Nebels huus gaar bort, Cornelius Christensen schibs tømmermands huus gaar bort, Peder Jensen visiteurs huus gaar bort, schipper Anders Olufsens huus gaar bort. Siden strecher denne afstich sig schraaes vijs ofver: Karen sl. Oluf Jensens baggaard gaar bort, Johan Heidemands tvende leye vaaninger gaar bort, jt hiørne af Johan Kraagers vaanings gaards rum gaar bort, jt hiørne af Jørgen Christensen Baggers huus j gaarden gaar bort, Hans Knudssen Leegaard raadmandz brøggers gaard gandske bort.

Fornefnte huuse og pladzer befindis at staa inden eller imellem fornefnte nye gades side linie. Hafniæ ut supra. Som stadz kiæmner S. Rasmussen Hiorthøeg.

Sæl. Tegn. XLII. 371-73.

VI s.748

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 15:23:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top