eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1137

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 746-747
Nummer: 1137


<-Forrige . Indhold . Næste->

1137.

25 Sept. 1680.

Bevilling for en Kaaberstikker.

Johan Huusman.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saa som Johan Huusmand, univerversitetits kaabersticher, for os allerunderdanigst hafuer ladet andrage, huorledis at svenne udj samme handverch fra andre lande med stoer bekostning maa her indforschrifuis, af aarsage, at ingen priviligeret kaabersticher findis, som de reysende svenne sig for kunde vide at angifve, da hafve vj effter herom allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering allernaadigst beuilget oc tilladt, saa oc her

VI s.746

med etc., at bemelte Johan Huusmand maa vere kaabersticher her udj voris kongl. etc., oc maa ingen suenne af samme handverch, som her udj byen agter at arbeyde, sig hos nogen anden end hos forskrefne Johan Huusmand angifue eller opholde, indtil fleere mestere med tiden hidkommer oc sig her nedsette kunde. Dog at Abraham Wogter udj det voris til hannem allernaadigst gifne privilegio ey der ved scheer nogen indpas eller forhindring i nogen maader. Huor imod forskrefne Johan Huusmand schal tiltencht vere saadant eet kaabersticherje at indrette, som forsuarligt kand eragtis, oc alle oc en huer, som hans arbeid behøfuer, der ved kand schee fornøyelse, saa frembt hand ellers dette voris benaadings bref agter at nyde. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 25 septembris anno 1680.

U-affordret oc casserit.

Sæl. Reg. XXXI. 578-79.

VI s.747

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 15:18:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top