eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1133

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 744-745
Nummer: 1133


<-Forrige . Indhold . Næste->

1133.

14 Sept. 1680.

Befalinger til Forebyggelse af Pest.

Facultati medicinæ j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom erfares, hvorledis pesten paa adskillige steder i Tydschland grasserer, og iche kand vjdis, om Gud allermegtigste kunde vere tilsindz, vore riger og lande for des mangfoldig synders skyld jligemaade dermed at hiemsøge, og derfore af christelig omsorg for vore vndersaatter raadelig eragtet, de middel, som j saa danne tilfelde tienlige ere, der imod i tide at brugis, thj er voris etc., at saasom iblant andre iche paa landet ofver alt findis medici, som den fattige saavelsom den rige kand bedene, hafver j eder med forderligste at forsamle og eders mening opsette, hvorledis j formeener, at fornefnte grasserende siugdom ved Guds naadige biestand best kunde forekommes, og dennem, som dermed kunde blifve befengte, til rette hielpis. Hvilchet j siden paa danske til alles efterretning paa trøch hafver at lade udgaae, hafvendis udj acht, at herudjnden saa vel søgis dend fattigis som dend rigis beste, og iblant andet de middel foreskrifvis, som de fattige og kand megtig være og afsted komme. Dermed etc. Hafniæ d. 14 septembris 1680.

Jochum Schach, commendant j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom vj kommer udj erfaring, at pesten paa adskillige steder udj Tydskland skal grassere, da er voris etc., at du den anordning giører, at hvo, som her efter hid til

VI s.744

staden ankommer, vorder tilforn ved portene med flid examineret, hvorfra de komne ere, og ingen fra fornefnte steder tilladis her ind at komme, med mindre de med rigtige passer j porten eller ved Toldboden kand bevislig giøre, at de fra sicher og v-befengde steder ere komne. Dermed etc. Hafniæ d. 14 septembris 1680.

Hr. Henrich Bielche, rigs admiral.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Woris etc. er, at du voris schibs captein Anders Horndal, som ved bommen er forordnet, alvorligen tilholder ey at lade indkomme nogen fartøy eller vare, som fra de steder udj Tydskland, hvor pesten grasserer, hidkommer. Dermed etc. Hafniæ d. 14 septembris 1680.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Wi tilskiche eder her hos en voris trøgte forordning anlangende forbud at seigle eller trafiqvere paa de steder, hvor pesten grasserer. Thj er voris etc., at j dend her j staden tilbørligen lader læse og forkynde, at ingen sig derhen begifver eller vahre derfra hidføre lader. Herforuden hafver j og den anordning at lade giøre, at ingen her j staden enten til vands indkommer, med mindre de med rigtige passer j portene eller ved Tholdboeden kand fremvise, at de fra sicher og v-befengde steder ere komne. Dermed etc. Hafniæ d. 14 septembris 1680.

Sæl. Tegn. XLII. 360-62.

VI s.745

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 14:03:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top