eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VI > nr.1127

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VI
Side: 741-742
Nummer: 1127


<-Forrige . Indhold . Næste->

1127.

12 Avg. 1680.

Om Undersøgelse af Børnehusets Tilstand.

Holger Parsberg, Villum Muhle og borgemester Bartholomeus Jensen.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom os elschelig Titus Bulcke etc. for os allerunderdanigst hafver ladet andrage, huorledis hand med

VI s.741

stor u-mage og besværing Børnehusets direction j voris stabel stad Christianshafn fra anno 1676 saaledis schal hafve forrestaaet, at manufacturerne derved schal hafve opnaaet en ynschelig fremgang, da er, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, voris etc., at j retter eders lejlighed efter, bemelte Børnehuses tilstand med forderligste at efftersee, i huad stand det var anno 1676, der ofvenbemelte borgemester Bulck sig samme verch schal hafve paataget, og hvorledis det nu befindis med spisningen og manufacturerne at være indretted. Hvor om j os eders allerunderdanigste erchlering og betenchende til voris videre allernaadigste resolution med forderligste hafver at tilstille, saavelsom og om huis j eragter hannem for bemelte half fierde aars store hafde møye og v-mage og siden herefter aarligen med billighed at burde tilleggis, og hvor midlerne der til, uden nogen de fattigis indtraders formindschning, best og beqvemmeligst kunde tagis. Dermed etc. Hafniæ d. 12 augustj 1680.

Sæl. Tegn. XLII. 328-29.

VI s.742

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør aug 30 13:38:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top